שירותי שמאות
לרכוש המשותף ולדירות הפרטיות

כמה שווה הדירה? המידע שיאפשר לכם לקבל החלטות פיננסיות שקולות ונכונות 

המרכז הישראלי לבתים משותפים (The Israeli Shared House Center), מעמיד לרשותכם שירותי שמאות נרחבים על ידי צוות שמאי מקרקעין מוסמכים עתירי ידע ונסיון. שירותי השמאות המוצעים על ידינו הינם לרכוש המשותף ולדירות הפרטיות. השומות הנערכות ע"י חברי צוות המרכז הישראלי לבתים משותפים, הינן שומות מפורטות מאוד וקבילות להצגה בבית המשפט.

שומה לרכוש המשותף

מניסיוננו, במצב אי-ודאות בעניין הרכוש המשותף, מומלץ להזמין בהקדם שמאי מקרקעין מוסמך מטעם המרכז הישראלי לבתים משותפים, שיבדוק בצורה מקצועית את המבנה ויערוך עבורכם שומה מקצועית ומפורטת אשר תעניק לכם פתרונות אופרטיביים לכל צורך וביניהם:

 • חלוקת עלויות בין הדיירים בהקמת מעלית.
 • הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות.
 • שווי שימוש ברכוש המשותף.
 • תוספת יח"ד למבנה במסגרת תמ"א 38.
 • ליקויי בניה ברכוש המשותף (אומדן).
 • תשלומי איזון בין הדיירים בגין תוספות בנייה החורגות מהחלק היחסי של הדירה ברכוש המשותף.
 • תשלומי איזון בין בעלי דירות בבית משותף לאחר הרחבות או שימוש בשטחים משותפים.

שומה לרכוש הפרטי

כדי לבצע הערכת שווי מדוייקת של נכס פרטי בבית המשותף, קיים צורך בבדיקה של שמאי מוסמך מטעם המרכז הישראלי לבתים משותפים לקבלת תוצאות מדוייקות.

מה כוללת שומה זו?

השומה הפרטית, המבוצעת ע"י שמאי מקרקעין מוסמך מטעם המרכז הישראלי לבתים משותפים, כוללת את הערכת שוויו של הנכס הפרטי, ע"פ הפרמטרים המקצועיים הקבועים בחוק וביניהם:

 • גודל הנכס, מספר החדרים בו, מצבו הפיזי ועוד.
 • קרבה למוסדות תרבות.
 • מאפיינים סוציו-אקונומיים שונים של הסביבה.
 • מצבו המשפטי של הנכס.
 • השוואתו לנכסים אחרים בסביבה.

 

שומה זו, הינה שומה מפורטת, הקבילה להצגה בבית המשפט.

ליקויי בנייה וירידת ערך – חוות דעת שמאית והנדסית לדירות הפרטיות ולרכוש המשותף:

ליקויי בנייה וירידת ערך – חוות דעת שמאית והנדסית לדירות הפרטיות ולרכוש המשותף:

במקרה של ירידת ערך נכס הנובעת מליקויי בנייה שאין אפשרות לתקנם או שהעלות מול התועלת בתיקונם אינה כדאית. (לדוגמא תיקרה נמוכה מהתקן, מסדרון צר ועוד).

במקרים כאלו, לאחר קבלת חוות דעת הנדסית המגדירה ליקויי בנייה שלא ניתן לתקנם, מבוצעת שומת ירידת ערך נכס ע“י שמאי מקרקעין. המרכז הישראלי לבתים משותפים משלב שירותי הנדסה, שמאות מקרקעין. אנו נבצע עבורכם חוות דעת הנדסית-שמאית לפי העניין ונפנה עבורכם לקבלן המבצע, לתיקון כל הנדרש, במסגרת האחריות ו/או שנת הבדק.

שומה זו, הינה שומה מפורטת, הקבילה להצגה בבית המשפט.

איחור במסירת דירה על ידי הקבלן לדירות הפרטיות בבית המשותף:

 המרכז הישראלי לבתים משותפים יסייע לכם בשמירה על זכויותיכם לפי סעיף 5א לחוק המכר (דירות) התשל"ג – 1973 הקובע, כי במקרה של איחור במסירת דירה מקבלן, לתקופה העולה על 60 יום ממועד המסירה המתוכנן, יהיה הרוכש זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק לפי הגבוה:

1)סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;

2)סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.

שומה זו, הינה שומה מפורטת, הקבילה להצגה בבית המשפט.

שמאות רכוש לדירות הפרטיות בבית המשותף:

המרכז הישראלי לבתים משותפים, יעניק לכם ייצוג מקצועי ומנוסה באמצעות צוות שמאי הרכוש מול חברות הביטוח,

 עיריות ומועצות אזוריות וכן גופים גדולים רלבנטיים. בעת הצורך, צוות שמאי הרכוש שלנו, יבנה ויגבש את חוות הדעת, על מנת לייצג את האינטרס שלכם למול הגורמים השונים.

סוגי הנזקים העיקריים בהם אנו מייצגים:

 • נזקי שריפה.
 • גניבות ופריצות לבתים פרטיים ובתי עסק • הצפה / נזילות.
 • נזקי טבע.
 • פגיעה במוניטין הדירה שומה זו, הינה שומה מפורטת, הקבילה להצגה בבית המשפט.
 

בדיקות התאמה להיתר לדירות הפרטיות ולרכוש המשותף:

היתר הבנייה הינו אחד מהפרמטרים החשובים ביותר לגבי הדירה.

בדיקות התאמה להיתר טרם רכישת הדירה מונעות הליכים כגון אי מתן אישור למשכנתא או תביעה נגד המוכרים, בדיקת התאמה להיתר טרם מכירה, מהווה שחרור כל החסמים ויוצרת הליך מהיר יותר על מנת לסגור עסקה.

המרכז הישראלי לבתים משותפים (The Israely Shared House Center) מציעים פריסת שירותים ופעילות ענפה בתחום המגורים בבתים משותפים בישראל וזאת מתוך נסיון רב שנים שהצטבר בקרב בעלי ועובדי המרכז בניהול, פיקוח, שיפוץ ואחזקת מאות בתים משותפים ברחבי הארץ.