שירותי בדק בית
לרכוש המשותף ולדירות הפרטיות

איתור ליקויי בניה לפני/אחרי רכישת נכס – הצעד שיכול לחסוך לכם כסף וימנע מפח נפש מיותר

המרכז הישראלי לבתים משותפים (The Israeli Shared House Center) מעמיד לרשותכם שירותי בדק בית לאיתור ליקוי בניה בדירות הפרטיות וברכוש המשותף, לפני ואחרי רכישת נכס – צעד שיכול לחסוך לכם כסף רב וימנע מכם מפח נפש גדול ומיותר.

מהו בדק בית?

מעבר לדירה חדשה ו/או רכישת דירה יד שניה הינו מאורע משמעותי. יחד עם זאת, דירות נמסרות לרוכשים מבלי לבצע בדיקה יסודית של כלל האלמנטים הפיזיים ובהתאמה גם הרכוש המשותף, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהקניין של הרוכש ולכן, הוא מחייב בחינת כלל האלמנטים ותקינותם.

 שירותי בדק הבית המוצעים על ידי חברתנו, מתבצעים על ידי מהנדסים מומחים בתחום בדק הבית, הפיקוח וביקורת מבנים. הבדיקה הינה יסודית ומעמיקה, אשר בסופה, מונפק דו"ח ליקויים מדויק אשר יסייע לכם בהמשך התהליך למיצוי זכויותיכם על פי חוק.

 בישראל מגוון חוקים ותקנות בתחום ליקויי הבנייה. חוות הדעת אשר אנו מנפיקים, הינה חוות דעת קבילה להצגה בפני ערכאות משפטיות אשר מספקת תמונת מצב עדכנית באשר למצב הנכס, נזקים, איכות בניה ומסקנות בדיקה.

 יתרון מהותי בקבלת השירות על ידינו הינו האחריות, כי ספק השירות אשר מנפיק דו"ח בדיקה יבצע ביקור חוזר בנכס ו/או בבית המשותף (במידת הצורך), על מנת לבחון את ביצוע התיקונים אשר הובאו לידי ביטוי בדו"ח המקורי. אחריי דו"ח ליקויים – ואומדן תקציבי מדויק לתיקון הליקויים.

הסוגיות בהן אנו מעניקים חוות דעת:

  • בדיקת אלמנטים ברכוש המשותף וביניהם: שלד המבנה, מערכת כיבוי אש, מערכת המים והביוב, איוורור ומיזוג, ריצוף, חיפויים, תשתיות חשמל ומים, רטיבות, איטום ועוד.
  • איתור ליקוי בניה לאחר אכלוס ו/או שיפוץ.
  • בדק בדירה חדשה אשר נרכשה מקבלן – אי התאמה למפרט טכני ו/או לתקנים ו/או חריגה ממידות התוכנית ו/או איכות הבניה והתייחסות לאחריות הקבלן על פי דין.
  • בדק דירה יד שניה טרם רכישה – ידיעה מראש מהם הליקויים הקיימים ועלות תיקונם.
  • אומדן תקציבי לתיקון ליקויים ועוד.
 

נותני השירותים מטעם המרכז הישראלי לבתים משותפים, ישקיעו משאבים מקצועיים בבדיקה מקצועית וקפדנית, תוך שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומתקדמות על מנת לעמוד בתקנים ובסטנדרטים הגבוהים אשר הצבנו.

קבלת חוות דעת מקצועית, הינה פעולה הכרחית אשר תעניק לכם בטחון, שקט נפשי והתמודדות מקדימה אשר מהווה תרופה לכל בעיה.